Tìm kiếm nâng cao

Số truy cập:
Home » Cơ sở dữ liệu toàn văn » Ấn phẩm điện tử » Nông thôn đổi mới » 2005 » Số 37 » BẢO QUẢN - CHẾ BIỂN - TIÊU THỤ » Xử lý nước thải chăn nuôi bằng hầm ủ Biogas lọc yếm khí và ao thực vật thuỷ sinh

Xử lý nước thải chăn nuôi bằng hầm ủ Biogas lọc yếm khí và ao thực vật thuỷ sinh

  
Dạng tài liệu : Bài trích bản tin
Ngôn ngữ tài liệu : vie
Tên nguồn trích : Nông thôn đổi mới
Dữ liệu nguồn trích : 2005/Số 37/BẢO QUẢN - CHẾ BIỂN - TIÊU THỤ
Đề mục :
Từ khoá : Xử lý nước thải hầm ủ Biogas thực vật thuỷ sinh
Nội dung:
Biogas là một giải pháp được xem là thích hợp nhất trong việc sử dụng chất thải chăn nuôi, lò giết mổ gia súc chế biến thực phẩm. Vì vừa tận dụng thu lấy được khí gas sinh học dùng đun nấu trong sinh hoạt, phục vụ sản xuất, vừa hạn chế các loại vi khuẩn gây dịch bệnh và hạn chế sự ô nhiễm đất, nước lan tỏa vào môi trường.
Nhưng làm Biogas theo mô hình, loại vật liệu nào là một vấn đề cần quan tâm, vì tuy có chung một nguyên lý, nhưng hiện nay công nghệ Biogas có khá nhiều mô hình và cũng nhiều vật liệu được sử dụng, mà mỗi loại chỉ thích hợp trong những điều kiện nhất định không thể áp dụng đại trà.
Hầm ủ Biogas TG - BP là một công nghệ xử lý yếm khí do chương trình Biogas Thái - Ðức đã nghiên cứu hoàn chỉnh và đã triển khai rộng rãi tại Thái Lan, Ðức và Việt Nam vào năm 1992 đến nay.
Ðặc điểm của hầm Biogas TG - BP khắc phục hiện tượng rạng nức công trình, không chiếm diện tích sau thi công. Hiệu quả xử lý vừa tiện, đặc biệt đối với vùng nông thôn, vùng cao hiện tượng thiếu nước sạch thì việc đưa hầm ủ Biogas vào ứng dụng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hồi vốn nhanh khi tái sử dụng chất thải rắn lỏng sau xử lý.
Quá trình hoạt động:
Nước thải tắm rửa, dội chuồng lần đầu có nhiều chất cặn bã, vi trùng gây bệnh được đưa qua hệ thống hố gas lắng, sau đó cho vào hầm ủ biogas. Còn nước vệ sinh chuồng trại lần hai cho vào ao hồ để xử lý sinh học, ở ao sinh học này ta có thể xử lý bằng cách nuôi cá, nuôi tảo và để chúng có thể tận dụng chất hữu cơ còn sót lại để nuôi sống chúng.
Thời gian lưu nước trong hầm ủ từ 10 - 15 ngày. Nước thải chăn nuôi heo qua giai đoạn xử lý bằng lọc yếm khí, hiệu quả khử COD và BOD đạt tương ứng 79,5 - 80,9%, SS giảm 95%. Hiệu quả kinh tế: Việc xử lý chất thải tạo được lượng gas dùng đun nấu thay cho thời gian lo củi lửa giảm đi khoảng 40%. Thời gian này dành cho chăn nuôi nhằm mang lại lợi ích gián tiếp đáng kể và chất thải nuôi cá ước lượng giảm đi một phần chi phí cho việc mua thức ăn khoảng 50%.
Quá trình xử lý hiếu khí bằng các ao sinh học thực chất của quá trình này là giai đoạn tiếp theo của quá trình xử lý ô nhiểm bằng hầm khí Biogas sử dụng các loài sinh vật có quan hệ cộng sinh trong ao hồ. Tảo và thực vật thủy sinh khi còn sống sẽ là nguồn thức ăn cho cá và các loài thủy sản khác. Khi chết là chất dinh dưỡng cho vi sinh vật. Nước thải sau khi qua quá trình xử lý bằng ao sinh học sẽ được thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận, ngoài ra còn tận dụng để nuôi cá, tăng thu nhập. Hiệu quả xử lý COD và BOD đạt từ 87,3 - 82 %.

Nguồn: Bản tin Nông nghiệp và Nông thôn Vĩnh Long, Số 33, 6/2005
 
Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia