Tìm kiếm nâng cao

Số truy cập:
Home » Cơ sở dữ liệu toàn văn » Ấn phẩm điện tử » Nông thôn đổi mới » 2005 » Số 26 » II. Cách làm ăn mới » Sâu bệnh hại cây đậu xanh và các biện pháp phòng trừ

Sâu bệnh hại cây đậu xanh và các biện pháp phòng trừ

  
Dạng tài liệu : Bài trích bản tin
Ngôn ngữ tài liệu : vie
Tên nguồn trích : Nông thôn đổi mới
Dữ liệu nguồn trích : 2005/Số 26/II. Cách làm ăn mới
Đề mục : 68.37 Bảo vệ cây trồng
Từ khoá : Sâu bệnh Cây đậu xanh Phòng trừ
Nội dung:
Có rất nhiều loại sâu bệnh hại đậu xanh. Sau đây là những sâu bệnh hại chính.
Sâu hại đậu xanh
- Sâu ăn tạp: bướm đẻ trứng ở mặt dưới lá lúc cây 20 - 30 ngày tuổi. Lúc đầu sâu ăn mỏng lá, sau lớn, chúng phá mạnh lên hoa và quả. Sâu ăn tạp hoạt động mạnh từ 4 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm sau. Để phòng trị, phun phòng bằng thuốc Wofatox nồng độ 0,1 - 0,2% (10 - 20 ml thuốc hòa với 10 lít nước), Sumicidin 10 nồng độ 0,1 - 0,2%. Phun 30 lít/sào đậu xanh.
- Sâu đục quả: phá hại mạnh và gây thiệt hại lớn cho người trồng đậu xanh, làm giảm 5 - 20% năng suất. Cần phát hiện sớm để tiêu diệt sâu đục quả. Phun Wofatox nồng độ 0,1 - 0,2%, Sherpa 25 ND nồng độ 0,05% hoặc pha lẫn với Wofatox với Sherpa để phun.
- Dòi đục thân: xuất hiện và phá hại nhiều trên cây đậu xanh. Dòi xuất hiện từ trứng của một loài ruồi hút nhựa và đẻ trứng vào lá. Khi trứng nở, dòi đục lá xuống phá hại thân làm cây đậu héo chết. Dòi đục thân hại mạnh trên những cây đậu con 15 - 30 ngày tuổi. Khi bị hại, lá của cây đậu bị héo rũ nhưng thân cây vẫn tươi. Để phòng trị dòi đục thân, lúc gieo hạt đậu xanh, dùng thuốc Basudin 10 H rắc 2- 3 hạt mỗi hốc (700 - 800 g thuốc mỗi sào), phun diệt ruồi dùng Azodrin 50 ND nồng độ 0,2%.
Bệnh hại đậu xanh
- Bệnh héo cây con: bệnh hại cây con 7 - 15 ngày tuổi. Bệnh do một loại nấm tấn công vào gốc cây làm cây đậu héo chết. Để phòng trừ bệnh, có thể phun Arsan, Captan hay Falisan nồng độ 6 g pha trong 10 lít nước.
- Bệnh đốm lá: xuất hiện vào vụ xuân hè và vụ hè thu, hại cây thời kỳ sau ra hoa, làm giảm 20 - 50% năng suất. Khi cây bị bệnh, lá bị cháy thành đốm hình bầu dục dài 3 - 5 mm có viền vàng nâu. Nên phòng bệnh bằng cách dùng giống đậu xanh kháng bệnh. Khi cây bị bệnh, phun Kitazin 50 ND nồng độ 0,1%.
- Bệnh khảm vàng: là bệnh do virút gây hại qua tác nhân truyền bệnh trung gian là rầy xanh hút nhựa cây mà truyền từ cây này sang cây khác. Cây bị bệnh thì thân, lá, quả bị vàng, xoắn và nhỏ. Đậu xanh thường bị hại từ khi cây được 30 ngày tuổi, làm giảm năng suất 10 - 90%. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị bệnh khảm vàng. Để phòng bệnh, nên trồng giống đậu xanh kháng bệnh, trong quá trình chăm sóc cần phun thuốc trừ rầy để diệt nguồn truyền bệnh.
Tác giả: Ks. Hoàng Dũng
Nguồn: Báo Nông thôn Ngày nay, số 102, ngày 24/5/2005, tr. 7.
********************************
 
Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia