Tìm kiếm nâng cao

Số truy cập:

Rừng trên thế giới vẫn tiếp tục mất

  
Dạng tài liệu : Bài trích bản tin
Ngôn ngữ tài liệu : vie
Tên nguồn trích : Môi trường và phát triển bền vững
Dữ liệu nguồn trích : 2005/Số 23/Đa dạng sinh học
Đề mục : 87.27 Bảo vệ thực vật và động vật
Từ khoá : Rừng
Nội dung:

Đánh giá toàn diện nhất về những cánh rừng của thế giới và ngành lâm nghiệp đến nay cho thấy, mỗi năm có khoảng 13 triệu ha bị mất do nạn phá rừng. Theo báo cáo gần đây nhất của một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) chuyên trách về quan trắc đất rừng, thì vào thời điểm này, tốc độ mất rừng thực đang diễn ra chậm hơn nhờ trồng mới và sự phát triển  tự nhiên của những cánh rừng hiện có.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) cho biết: đến nay, những cánh rừng che phủ gần 4 tỷ ha hay 30% diện tích đất trên thế giới, song 10 nước là Ôxtrâylia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Cộng hoà dân chủ nhân dân Côngô, Ấn Độ, Inđônêxia, Pêru, Nga và Hoa Kỳ chiếm 2/3 tổng diện tích rừng.

Tám mươi tư phần trăm diện tích rừng trên thế giới thuộc quyền sở hữu của nhà nước, nhưng quyền sở hữu tư nhân đang tăng lên. Và hơn 300 triệu ha rừng phục vụ cho mục đích bảo tồn đất và nước.  

Đây là những số liệu quan trọng trong Đánh giá Tài nguyên Rừng Toàn cầu 2005 bao gồm đất rừng, việc sử dụng và giá trị của rừng ở 229 quốc gia và vùng lãnh thổ từ 1990 – 2005.

Hosny EL – Lakany, phó trưởng Ban Lâm nghiệp của FAO cho biết: “Đánh giá này cho phép chúng ta xác định vai trò quan trọng của tài nguyên rừng trên thế giới trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đặc biệt là trong việc đáp ứng các mục tiêu giảm nghèo đói và đảm bảo  môi trường toàn cầu bền vững”.   

FAO đã kết hợp nghiên cứu các đánh giá về rừng trên toàn cầu cứ 5 năm một lần kể từ năm 1946.

Theo El-Lakany, “FAO đã cập nhật toàn diện biện pháp quản lý và sử dụng rừng và đã chỉ ra rằng, trong khi ở nhiều nơi đã đạt được tiến bộ rõ rệt, thật đáng tiếc, tài nguyên rừng trên thế giới vẫn đang bị mất đi hoặc bị suy thoái với tốc độ báo động”. 

Trong giai đoạn 2000-2005, diện tích rừng thực tế bị mất hàng năm là 7,3 triệu ha/năm - bằng diện tích của Panama. Con số này đã giảm so với giai đoạn 1990 –2000 từ ước tính là 8,9 triệu ha/năm, tương đương với tốc độ mất rừng thực trên thế giới là 0,18%/năm.

Theo FAO, từ năm 2000 – 2005, tốc độ mất rừng thực ở Nam Mỹ là lớn nhất - khoảng 4,3 triệu ha/năm sau là châu Phi mất 4,0 triệu ha/năm. Cũng trong giai đoạn này, châu Đại Dương mất 356000 ha/năm trong khi cả Bắc Mỹ và Trung Mỹ là 333000 ha/năm.

Trong những năm 1990, tốc độ mất rừng là Châu Á khoảng 800 000 ha/năm, đến giai đoạn từ 2000 – 2005, con số này là 1 triệu ha/năm, theo báo cáo, Trung Quốc là nước có tốc độ phá rừng cao. Các khu rừng ở châu Âu vẫn tiếp tục được mở rộng mặc dù tốc độ  có chậm hơn những năm 1990.    

 Theo Mette Loyche Wilkie, người điều phối công tác đánh giá; Các dữ liệu trong báo cáo cung cấp cho FAO do chính phủ các nước, các chuyên gia đánh giá tài nguyên rừng với hơn 800 người tham gia vào quy trình đánh giá tổng thể bao gồm 172 nhóm đánh giá thuộc các quốc gia . Kết quả của mối cộng tác toàn cầu này là những dữ liệu tin cậy, quy trình báo cáo rõ ràng hơn và nâng cao khả năng phân tích báo cáo về rừng và tài nguyên rừng. 

Những cánh rừng nguyên sinh chưa có dấu hiệu tàn phá rõ ràng từ các hoạt động của con người, hiện nay chiếm 36% tổng diện tích rừng của thế giới, song những cánh rừng này đang biến mất hoặc đang bị thay đổi với tỷ lệ 6 triệu ha/năm vì nạn chặt phá rừng hoặc khai thác gỗ chọn lọc.

Trong khi phần lớn những cánh rừng được quản lý phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau, thì Đánh giá về Tài nguyên Rừng năm 2005 nêu rõ 11% diện tích rừng được quy hoạch cho bảo tồn đang dạng sinh học và ước tính diện tích các khu vực này đang tăng lên 96 triệu ha kể từ năm 1990.Hiện nay có khoảng 10 triệu người công tác trong lĩnh vực quản lý và bản tồn rừng trên toàn thế giới.

FAO cho biết: Khai thác gỗ có chọn lọc không phải lúc nào cũng gây ra phá huỷ, mà có thể được tiến hành mà chỉ gây tác động nhỏ tới những cánh rừng còn lại nếu như ứng dụng các kỹ thuật thích hợp.

Theo Wulff Killmann, Trưởng Ban Kinh tế và Lâm sản thuộc FAO, các nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford có thể xác định bằng vệ tinh phạm vi các dữ liệu về khai thác gỗ có lựa chọn ở những cánh rừng Amazon trước đây đã bị bỏ qua trong các báo cáo đánh giá khác. Cách tiếp cận do các nhà nghiên cứu xây dựng giúp quan trắc các tác động của hoạt động chặt phá rừng ở Amazon và cho chúng ta thấy vị trí những cánh rừng thu hoạch không bền vững. Tuy nhiên, khai thác gỗ có chọn lọc về nguyên tắc không mang tính huỷ diệt. Các phương pháp khai thác gỗ hợp lý cho phép sử dụng rừng mà không làm mất rừng hoặc không gây nguy hiểm đến khả năng phục hồi rừng.      

Nguồn: ENS, 11/2005  

 
Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia