Tìm kiếm nâng cao

Số truy cập:
Home » Cơ sở dữ liệu toàn văn » Ấn phẩm điện tử » Môi trường và phát triển bền vững » 2005 » Số 12 » Chất thải và môi trường » Bộ công cụ phần mềm mới kiểm soát các hoá chất nguy hại

Bộ công cụ phần mềm mới kiểm soát các hoá chất nguy hại

  
Dạng tài liệu : Bài trích bản tin
Ngôn ngữ tài liệu : vie
Tên nguồn trích : Môi trường và phát triển bền vững
Dữ liệu nguồn trích : 2005/Số 12/Chất thải và môi trường
Đề mục : 87.53 Chất thải. Quản lý và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải và không chất thải
Từ khoá : Công cụ Phần mềm Kiểm soát Hoá chất
Nội dung:
 

Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) cho biết, “bộ công cụ” phần mềm  được đưa ra mới đây sẽ giúp chính phủ các nước kiểm kê những hoá chất nguy hại như  Polyclorinated Biphenyl (PCBs) và đánh giá những rủi ro gây ra bởi các hoá chất này.      

Qua kinh nghiệm rút ra từ các dự án quốc gia có liên quan đến PCB ở châu Á và châu Phi, Văn phòng công ước Basel về Kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy hại và các loại chất thải khác do UNEP quản lý, đã phát triển bộ công này nhằm bổ sung phần mềm trợ giúp cho công tác kiểm kê. Đây được coi là Công cụ  trợ giúp kiểm kê và quản lý (DST) dùng cho các quan chức chính phủ và các nhà quản lý kiểm soát thiết bị có chứa PCBs, đồng thời cũng giúp các chuyên gia cấp quốc gia và địa phương thu thập và xây dựng dữ liệu về PCBs, lập kế hoạch xử lý và kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các chất PCB.   

PCBs là những hợp chất hoá học được sử dụng trong công nghiệp như trong các chất lỏng trao đổi nhiệt, các máy biến thế, tụ điện, chất phụ gia trong sơn, giấy than, vật liệu bịt kín và các chất dẻo.

Những chất này có thể gây rủi ro cho hệ thần kinh, hệ miễn dịch và khả năng sinh sản, cũng như bệnh về gan. Theo công ước Stockholm về các chất hữu cơ gây ô nhiễm lâu dài (POPs), PCBs sẽ được loại bỏ vào năm 2025.

Văn phòng Công ước Basel cùng với văn phòng công ước Stockholm và cơ quan hoá chất của UNEP sẽ phân phối các phiên bản phần mềm bằng tiếng Anh, Pháp và tiếng Nhật miễn phí theo yêu cầu của các bên tham gia Công ước.

Nguồn: UNEP, 5/2005     
 
Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia