Tìm kiếm nâng cao

Số truy cập:
Home » Cơ sở dữ liệu toàn văn » Ấn phẩm điện tử » Tri thức và phát triển » 2006 » Số 22 » HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN: » Những thuận lợi và khó khăn đặt ra cho Việt Nam khi gia nhập WTO

Những thuận lợi và khó khăn đặt ra cho Việt Nam khi gia nhập WTO

  
Dạng tài liệu : Bài trích bản tin
Ngôn ngữ tài liệu : vie
Tên nguồn trích : Tri thức và phát triển
Dữ liệu nguồn trích : 2006/Số 22/HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN:
Đề mục : 06.75 Quản lý kinh tế
Từ khoá : Việt Nam WTO Hội nhập
Tóm tắt tiếng Việt
Trao đổi với báo giới, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã đưa ra một số nhận định. Ông cho rằng: “Vào WTO, Việt Nam (VN) sẽ có những cơ hội to lớn, vì đây là một tổ chức có qui mô toàn cầu thực hiện các luật lệ nhằm khuyến khích tối đa các hình thức thương mại”.
Nội dung:
Khi chưa là thành viên mức thuế cho một mặt hàng VN xuất khẩu có thể đạt mức 30-40%, khi là thành viên mức thuế này có thể hạ xuống còn 5%, điều này giúp hàng hóa VN có thể tiếp cận dễ dàng hơn với nhiều thị trường xuất khẩu.
Khi gia nhập tổ chức này, VN sẽ phải thực thi tất cả cam kết với các thành viên WTO, điều này đồng nghĩa với việc cải cách bộ máy hành chính trong nước, tạo một sân chơi bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp (DN). DN nào, mặt hàng nào có năng lực cạnh tranh cao nhất thì có thể tiếp cận với thị trường, thúc đẩy, kích thích khả năng cạnh tranh lành mạnh.
Mặt khác, việc gia nhập tổ chức WTO sẽ nâng cao tính pháp lý của VN trên trường quốc tế. Hiện nay, do chưa là thành viên nên khi bị kiện trong các tranh chấp với nước ngoài DN VN vẫn phải chịu áp những luật của nước ngoài có phần thiệt thòi.
Nhưng bên cạnh cơ hội thì cũng có những thách thức. Mình vào được thị trường của họ, thì mình cũng phải mở cửa thị trường để họ vào thị trường của mình. Thương mại thế giới luôn luôn là con đường hai chiều. Tôi mở cửa cho anh được lợi cái này, thì anh cũng phải mở để tôi được lợi cái kia. Lúc này, thị trường VN không phải là thị trường chỉ của riêng các DN VN nữa. Những lĩnh vực mà xưa nay độc quyền ở VN sẽ phải mở ra như viễn thông, điện lực, ngân hàng..., các hệ thống bán lẻ lớn của thế giới cũng sẽ nhảy vào thị trường VN...
* Trong thời gian sắp tới trước khi chính thức gia nhập WTO, chúng ta còn nhiều việc phải làm không, thưa ông?
- Đây là đoạn đường cũng khá phức tạp. Có một câu tục ngữ Trung Quốc rất hay: "Ngựa đi 100 dặm, đi 95 dặm mới chỉ được nửa đường”. VN đã đi được 95 dặm rồi còn 5 dặm còn lại VN phải đi nữa. Năm dặm ngắn ngủi này là các thủ tục kỹ thuật, nhưng những điều này hoàn toàn không nhẹ nhàng một tí nào.
Chúng ta phải tiếp tục đàm phán đa phương ở Geneva để Tổ công tác WTO chấp nhận rằng VN đã thực hiện đúng mọi cam kết. Mọi việc phải tiến hành nhanh chóng và cấp bách để chuẩn bị tháng sáu này có thể ký kết với Bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ, nhân Hội nghị Bộ trưởng thương mại APEC tổ chức tại TP. Hồ CM.
Sau đó là việc hoàn thành các thủ tục ký kết ở tổ công tác của WTO. Hoàn tất thủ tục để trình lên Hội nghị các Bộ trưởng WTO. Khi đã hoàn thành các công đoạn cũng là chúng ta hoàn tất thủ tục để gia nhập WTO.
* Tiến sĩ nhận định thế nào về mức thời gian "12 năm là nền kinh tế phi thị trường"?
- Trung Quốc (TQ) là nền kinh tế lớn, mà Mỹ còn chấp nhận thời hạn đối xử như một nền kinh tế phi thị trường áp dụng 15 năm. VN là nền kinh tế nhỏ, cải cách chậm hơn TQ, mà Mỹ chấp nhận là 12 năm, thì có thể coi đó là thắng lợi của VN.
Trong khoảng thời gian này VN phải hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường, cải cách, thường xuyên hợp tác và chứng minh với Mỹ là chúng ta thật sự là một nền kinh tế thị trường. Việc công nhận VN là nền kinh tế thị trường không phải chỉ nhìn nhận trên lĩnh vực kinh tế, mà còn ở những lĩnh vực khác.
* Theo Tiến sĩ, sau khi gia nhập WTO, những ngành nào sẽ gặp khó khăn?
- Theo tôi, đó là các ngành hiện nay có năng lực cạnh tranh thấp như dịch vụ, nông nghiệp, thép, ô-tô... Cách tốt nhất giống như TQ đã làm là công bố tất cả điều kiện cạnh tranh cho các DN ngành này thật sớm để họ có thể chuẩn bị khi thị trường chính thức mở cửa.
Kinh nghiệm của TQ cho thấy 19 ngành hàng, mà các nhà nghiên cứu nước ngoài cho rằng sẽ sập tiệm như thép, ô-tô, xe máy, nông nghiệp..., thật sự đã không có sự sập tiệm lớn như thế.
Vì vậy, DNVN cũng cố gắng học tập kinh nghiệm của TQ, đẩy mạnh công cuộc cải cách và thật sự cầu thị. Cũng phải nói việc không thể tránh khỏi là một số DN năng lực cạnh tranh thấp, kém hiệu quả sẽ không tồn tại được trong quá trình này. Vì vậy Nhà nước phải có chương trình an sinh xã hội để nếu DN không may bị phá sản thì những người lao động có thể nhận trợ giúp tìm kiếm việc làm hoặc đào tạo lại.
Nguồn: Doanh nghiệp, 5/2006

 
Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia