Tìm kiếm nâng cao

Số truy cập:
Home » Cơ sở dữ liệu toàn văn » Tạp chí trong nước » TC Y học Việt Nam » 2005 » Số 4 » Đánh giá hiệu quả của Nicardipin (Loxen) trong điều trị cơn tăng huyết áp kịch phát

Đánh giá hiệu quả của Nicardipin (Loxen) trong điều trị cơn tăng huyết áp kịch phát

  
Dạng tài liệu : Bài trích tạp chí
Ngôn ngữ tài liệu : vie
Tác giả : Vương Đình Cường Nguyễn Thị Dung
Tên nguồn trích : TC Y học Việt Nam
Dữ liệu nguồn trích : 2005/Tập 309/Số 4
Đặc trưng số lượng : 10-18
Đề mục : 76.29.30
76.31 Dược lý học lâm sàng. Dược học
Từ khoá : Tăng huyết áp Thuốc Nicardipin
Tóm tắt tiếng Việt
Nghiên cứu tiến cứu không đối chứng qua 31 bệnh nhân được chẩn đoán là tăng huyết áp cấp cứu điều trị tại Viện Tim mạch Việt Nam. Các đối tượng được điều trị bằng Nicardipin (Loxen) truyền tĩnh mạch trong 10 giờ đầu, theo dõi huyết áp bằng Holter huyết áp. Kết quả điều trị cho thấy Nicardipin (Loxen) là thuốc hạ huyết áp chẹn dòng canxi đường tĩnh mạch có hiệu quả tốt trong điều trị tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn trương. Với liều khởi đầu 7,5-8,0mg/giờ, bắt đầu ở phút thứ 6, thuốc đã có tác dụng hạ huyết áp, ở phút thứ 18 hạ được 15% trị số huyết áp ban đầu. Với liều duy trì 2-3mg/giờ, tại các thời điểm 1, 4, 10 giờ, huyết áp của bệnh nhân tiếp tục giảm từ từ và đạt 16%, 22% và 24% so với trị số huyết áp ban đầu.
Nội dung:
Địa chỉ lưu tệp
...\Data\CVv46\2005\CVv46V309S42005010.pdf
 
Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia